top of page

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

INFORMATII GENERALE:

Conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare „Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Este responsabil pentru operarea paginii web www.memorybox.ro și are calitatea de operator SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Breaza nr 57, Jud. Cluj, înregistrată la J12/526/02.02.2022, având CUI 45570087, prin reprezentant legal Nicola Bianca Damaris.

Pentru a respecta obligatiile ce ne revin conform Regulamentului, și având în vedere că protecția datelor dumneavoastră reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dumneavoastra pe pagina noastră web, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date,  precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dumneavoastra de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dumneavoastra și mai exact a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Legislatia in vigoare privin protectia datelor cu caracter personal impune o serie de motive diferite pentru care o companie poate colecta si procesa datele dumneavoastră personale, incluzand:

1. Consimtamant - in situatii specifice, putem colecta si procesa datale doar cu acordul dumneavoastră.

2. Obligatii contractuale si precontractuale - in anumite circumstante, avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma obligatiilor contractuale intervenite intre noi. De exemplu, pentru comandarea unui produs cu livrare la domiciliu, vom colecta numele si prenumele dumneavoastră, adresa de livrare, datele necesare pentru executarea contractului

3. Obligatii legale - dacă legea ne obligă este posibil să procesăm datele dumneavoastră. Acest lucru se poate intampla in cazul implicarii in activitati infractionare, fraude etc

4. Interes legitim - in situatii specifice, solicitam si prelucram date in temeiul interesului nostru legitim, intr-un mod care este considerat necesar pentru desfasurarea si optimizarea activitătii noastre sau imbunatatirea serviciilor si produselor www.memorybox.roIn aceste cazuri, impactul nu va fi semnificativ in ce priveste drepturile, interesele si libertatile dumenavoastra. De exemplu, vom putea folosi istoricul achizitiilor pentru a crea noi oferte si produse conform cererii dumneavoastra.

Definiții

 • date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect,prin intermediul unui element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 • prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 • operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

 • persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Dorim să vă asigurăm că datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care sunt mentionate în cele ce urmează.

SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES S.R.L. în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

De asemnenea,platforma aleasa pentru a gazdui site-ul este una care face din securitate datelor dumneavoastra o prioritate, si are, in acest sens, mai multe atestari de securitate (vezi https://support.wix.com/en/article/security-of-wixs-billing-services-and-pci-compliance)

Datele cu caracter personal. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dumneavoastră doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă oferi posibilitatea de utilizare a paginii noastre web, pentru a putea onora comenzile dumneavoastră și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct – newsletter), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră.

În general, prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 1. Informatii pe care ni le furnizati dumneavoastra: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email, ip etc.

 2. Informatii pe care le colectam in timp ce dumneavoastra folositi serviciul nostru: putem colecta urmatoarele informatii in mod agregat: istoricul de cautare, sistemul de operare, motorul de cautare, rezolutia monitorului, timpul de raspuns al paginii web etc.
 3. Informatii ce le colectam din alte surse: putem colecta informatii din surse terte, pentru a oferi securitate, a detecta fraude, sau in scopuri publicitare.

Fiecare categorie de date va fi colectată în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și vor fi pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrat.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele tale, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm datele tale.

 • Crearea unui cont

În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.memorybox.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, numarul de telefon și adresa de email, IP. Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea accesa produsele noastre si pentru a  efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES S.R.L.  nu va putea onora și livra comenzile dumneavoastra.

Reținem datele dumneavoastră personale până când contul dumneavoastră de utilizator este șters. Contul dumneavoastră de utilizator poate fi șters atât la cererea dumneavoastră, cat și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

 • Realizarea unei comenzi

În momentul completării și finalizării formularului de comandă vă solicităm și colectăm de la dumneavoastra numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, numarul de telefon, adresa de email și IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau de a face un retur de produse.

Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES S.R.L. nu va putea onora și livra comenzile dvs.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dumneavoastră de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES S.R.L., ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, si despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății.

Reținem datele dumneavoastră personale până când contul dumneavoastră de utilizator este șters. Contul dumneavoastră de utilizator poate fi șters atât la cererea dumneavoastră, cat și ca urmare a retragerii consimțământului cu privire la procesarea datelor, a obiecției dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor precum sau în cazul solicitării ștergerii datelor.

 • Link-uri

Acest site conţine link-uri către alte site-uri. SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES SRL nu este responsabil de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm ca inainte de folosirea acelor platforme sa consultati termenii legali şi celelalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site/retea sociala.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe pagina noastră web profilului dumneavoastră de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dumneavoastră și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dumneavoastră private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

 • Newsletter - marketing direct

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul Memory Box Candles este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră. Newsletter-ul reprezintă un modalitate de informare periodica, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra bunurilor, berviciilor, promoțiilor, etc. vânzătorului într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.  

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dumneavoastră adresa de e-mail, numar de telefon, nume, prenume. Aceste date vor fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul tău, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului. Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail comenzi.memorybox@gmail.com sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

 •  Alte scopuri

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere:

 1. furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în USA, Irlanda si Israel, conform wix.com;

 2. furnizorul serviciilor de contabilitate

 3. furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail

 4. furnizorul serviciilor de telefonie mobilă  situat în România;

 5. curieri cu care efectuăm livrările.

 6. procesatorii serviciului de plăți online

Datele dumneavoastră  prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Conform wix.com Wix.com Ltd. cu baza in Israel, este considerat de catre Comisia Europeana ca oferind un nivel adecvat sde protectie a datelor cu catacter personal pentru rezidentii statelor membre ale Uniunii Europene.

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt o prioritate pentru noi. Te asigurăm de faptul că prelucrarea datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și prelucrarea acestora se relaizeaza într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor. Acest site ia toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor nostri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt vizibil langa url-ul site-ului.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și mai precis a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal. În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricărui din următoarele drepturi în vederea garantării protecției datelor dvs. cu caracter personal:

- dreptul de a avea acces la datele dumneavoastra: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care se realizeaza prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi transmise datele, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

- dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Asadar, vom comunica rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastra vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă memoryboxcandles nu mai am nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.

- dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

- dreptul de a solicita transferul datelor: puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastra și prelucrarea este una automată

- dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în orice moment cand prelucrarea are ca scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dumneavoastra vor fi șterse.

- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES SRL, în calitate de operator, la adresa de email comenzi.memorybox@gmail.com sau prin accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru (link export și ștergere). În situația în care consideri ca ți-au fost încălcate drepturile, ai posibilitatea să te adresezi cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale SC KRAFTCHAIN ENTERPRISES SRL si Termenii și Condițiile pe care le poți accesa de pe site-ul nostru. Politica de confidentialitate poate suferi modificari din motive operationale, legale sau de reflementare. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va putea fi consultata in aceasta seciune a paginii web.

Harta Datelor

Datele tale personale, odată ce acordul este dat prin acceptarea Termenilor și Condițiilor de plasare a unei comenzi sau de participa la marketing direct (newsletter), sunt prelucrate de următoarele entitati:

Wix – date necesare pentru operare, procesare, plata și livrare a comenzii – nume & prenume, adresă, tel, email, cod postal, ip & orice alte informații transmise în momentul finalizării comenzi
Stripe – date necesare pentru operare și plata comenzii dumneavoastra – nume, prenume, adresă, numar telefon, email, cod postal, detalii card de plată, ip si orice alte informații transmise în momentul finalizării comenzi

Sendinblue – date necesare pentru operarea și livrarea materialelor de marketing direct (newsletter) – nume, prenume, adresă, numar de telefon, email, cod postal, ip si orice alte informații transmise în momentul finalizării comenzi
Google Analytics – date prelucrate pentru îmbunătățirea experienței pe website-ul www.memorybox.ro – ip, localizare, tip device de pe care accesați, cookie (în caz de accept)

Pentru exportul, modificarea, ștergerea sau orice altă solicitare legată de datele dumneavoastră personală vă rugăm să ne scrieți la comenzi.memorybox@gmail.com

Ultima actualizare: 28.02.2022

POLITICA DE COOKIES

Site-ul foloseşte cookie-uri, atat proprii cat si de la terti, pentru a imbunatatii experienta vizitatorilor in momentul utilizarii platformei www.memorybox.ro.

Un cookie/ Internet cookie/ browser cookie sau HTTP cookie este un fisier de mic dimensiuni, care continue litere si numere si care esre stocat pe computerul utilizatorului. Acesta este complet pasiv, nu contine programe software, virusi, spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului. Durata si existenta fiecareui cookie este determinata si poate varia de la 1 minute la o perioada mai lunga, cum ar fi un an. Totodata, aceste cookies pot fi sterse in orice moment de catre utilizator.

Folosirea mecanismului de tip cookie ajuta la imbunatatire performantelor site-ului în folosul vizitatorilor,avantajele fiind urmatoarele: navigare mai usoara si  mai rapida prin memorarea credentialelor utilizatorului,  memorarea unor anumite filtre si a limbii in care se afiseaza site-ul. 

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Doar ca, prin intermediul acestor cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc.

Unii dintre partenerii noştri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru. Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri. Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dumneavoastră de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dumneavoastră următoare, dar este de inteles faptul că puteți accesa pagina noastră web și fără cookies.

În cazul în care nu doriți stocarea acestor cookies, puteți să împiedicați acest lucru prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dumneavoastră. Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dumneavoastră.

Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

 • Cookies folosite de catre platforma WIX

- XSRF-TOKEN - folosit din motive de securitate

- hs - folosit din motive de securitate

- svSession - folosit pentru logarea utilizatorului

- SSR-caching - folosit pentru a indica sistemul din care a fost redat site-ul

- _wixCIDX - folosit pentru minitorizarea si debug

- _wix_browser_sess - folosit pentru minitorizarea si debug

- consent-policy - folosit pentru parametrii banerului de cookies

- smSession - folosit pentru a identifica utilizatorul logat

- TS* - folosit pentru securitate si din motive anti-frauda

- bSession - folositi pentru a masura eficienta sistemului

- fedops.logger.sessionId - folosit pentru a masura stabilitatea si eficienta

- wixLanguage - folosit pentru site-uri multi-lingvistice

 • Cookies plasate de terti

Anumite sectiuni de continut furnizate pe plaforma pot fi furnizate de  prin intermediul unor terte parti care pot plasa la randul lor cookies - ele se numesc "thirt party cookies". Furnizorii terti - Google Analytics, Facebook, AdOcean - trebuie sa respecte la randul lor legislatia in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Categorii de cookies plasate de terti:

– Cookie-uri de performanta a site-ului

– Cookie-uri de analiza a vizitatorilor

– Cookie-uri pentru geotargetting

– Cookie-uri de inregistrare

– Cookie-uri pentru publicitate      ​

bottom of page